KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK (İHRACAT) PROGRAMI

İhracata Başlamak veya İhracatını Artırmak İsteyen Sanayiciler İçin Yurtdışı Pazar Destek Programı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında yapılan işbirliği ile başlatılan Yurtdışı Pazar Destek Programı’ndan faydalanmak için e-Devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden başvuru yapılabiliyor. Programın destek miktarını 300.000 TL. Bunun tutarın yüzde 70’i geri ödemesiz. Yani 300.000 TL destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçen programın destek süresi 8 ay ile 24 ay arasında değişebiliyor.Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ’ler; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet giderleri gibi pek çok kalemde desteğe hak kazanabiliyor. 

Destek Unsurları

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz; % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

 1. Personel Gideri: 90.000 TL
 2. Yazılım ve Donanım Giderleri: 100.000 TL
 3. Tanıtım Giderleri: 100.000 TL
 4.  Yurtdışı Seyahat ve Fuar Giderleri: 150.000 TL
 5.  Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100.000 TL
 6.  Hizmet Alım Giderleri: 100.000 TL

BAŞVURU

KOSGEB Proje detayları için KOSGEB DESTEK PROGRAMI web sayfasında detayları bulunan dokümanı inceleyebilir, destekten faydalanarak profesyonel ve yenilikçi ihracat yöntemlerine nasıl ulaştırdığımızı öğrenmek için 0212 272 10 55 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.